VACUU•LAN®

ระบบสุญญากาศแบบโมดูลาร์สำหรับห้องปฏิบัติการ

VACUU•LAN® เป็นระบบสุญญากาศแบบโมดูลาร์ประสิทธิภาพสูง (High Performance Modular Vacuum Network System) โดยใช้ปั๊มสุญญากาศแบบไม่ใช้น้ำมัน (oil-free) ของ VACUUBRAND เพื่อรองรับพอร์ตสุญญากาศหลายช่องในห้องปฏิบัติการ โดยจะรวบรวมเอาประสิทธิภาพส่วนกลางของระบบสุญญากาศในกระบวนการ isolation การทำงานของปั๊มในแต่ละส่วน ปั๊มตัวเดียวสามารถรองรับการทำงานพร้อมกันได้ถึง 20 ผู้ใช้งาน และให้สุญญากาศได้ลึกถึง 2 มิลลิบาร์ (1.5 ทอร์) เนื่องจากประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความสะดวกในการติดตั้ง ทำให้ VACUU•LAN® กลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมของบริษัทชั้นนำ สถาบันการศึกษา และองค์การวิจัย

A modular lab-by-lab approach to scientific vacuum systems!

VACUU•LAN® local vacuum networks use an oil-free, compact VACUUBRAND pump to support multiple vacuum ports in a lab. Our vacuum networks combine the space efficiency of a central vacuum system with the process isolation achieved with individual workstation pumps. A single pump can support work groups of up to 20 simultaneous users and provide vacuum as deep as 2 mbar (1.5 torr). Due to their performance, flexibility and ease of installation VACUU•LAN® networks have become the preferred choice of leading architectural and engineering firms, educational institutions and research organizations.

แนวคิด

 • ปั๊มเดียวรองรับการทำงานพร้อมกันได้ถึง 20-25 ผู้ใช้งาน
 • ให้สุญญากาศลึกถึง 2 มิลลิบาร์ (1.5 ทอร์ หรือ 28.86 นิ้วปรอท)
 • ท่อและข้อต่อมีความทนทานต่อสารเคมี ป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบจากการกัดกร่อนของสารเคมี
 • อุปกรณ์ของระบบสุญญากาศนี้ ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ทำให้สามารถมั่นใจได้ถึงความเสถียรของระบบ รวมถึงมีการแยกระบบการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน
 • เหมาะสำหรับการปรับปรุงและการก่อสร้างใหม่

ประโยชน์

 • สุญญากาศที่ลึกและเสถียร – 1.5 ทอร์ (2 มิลลิบาร์)
 • มีการแยกส่วนของการใช้งานของแต่ละผู้ใช้ – ลดการรบกวนและความเสี่ยงจากการปนเปื้อนระหว่างผู้ใช้งาน
 • โมดูลาร์ (มีหลายส่วนประกอบที่นำมารวมกันได้) และสามารถปรับขนาดได้ - เหมาะสำหรับโครงการในทุก ๆ ขนาด ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการเดียวไปจนถึงอาคารห้องปฏิบัติการทั้งหมด ลดปัญหาการ overbuild หรือการสร้าง’เผื่อไว้’
 • ปรับเปลี่ยนได้ – สามารถ upgrade, เคลื่อนย้าย, ขยายระบบได้อย่างง่ายดายตามต้องการ
 • ยั่งยืน - ลดการใช้พลังงานได้มากถึง 70-90% ลดการใช้น้ำและการปนเปื้อนที่เกิดขึ้นจากการใช้ water jet aspirators
 • ประหยัด – ลดต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการติดตั้งขนาดที่เหมาะสมในปัจจุบัน อีกทั้งลดต้นทุนจากการดำเนินงานด้วยการบำรุงรักษาและการใช้พลังงานที่น้อยมาก

 

The Concept

 • A single pump supports work groups of up to 20-25 simultaneous users
 • Provides vacuum as deep as 2 mbar (1.5 torr or 29.86 in Hg) at the point of use
 • Chemical-resistant tubing and fittings prevent system degradation due to corrosion
 • Specially-designed vacuum fixtures ensure deep, stable vacuum and isolate users from one another
 • Perfect for renovations, retrofits, and new construction

Benefits

 • Deep, stable vacuum – 1.5 torr (2 mbar) at the point of use means you can eliminate many individual pumps
 • Isolated – minimizes interference and cross-contamination risk among users
 • Modular and scalable – suitable for any size project, from a single lab bench to an entire lab building; no need to overbuild ‘just in case’
 • Adaptable – upgrade, move, or expand systems easily as needed
 • Sustainable – reduces power consumption by up to 70-90% vs. central vacuum systems; eliminates water consumption and contamination caused by use of water jet aspirators
 • Economical – low upfront cost per user through ‘right-sized’ installation; microscopic operating costs due to ultra-low maintenance and power consumption

 

Visitors: 234,302