Fume Hood

INAXES คือผู้นำด้านการกรองอากาศในพื้นที่จำกัด อุปกรณ์ของ INAXES เหมาะสำหรับที่จะใช้ในห้องแล็บหรือโรงงานที่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้อง, ใช้ในมหาวิทยาลัย, ฝ่ายวิจัยและพัฒนา, โรงพยาบาลต่างๆ รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตยา

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้อง Clean Room ในห้องปฏิบัติการทางไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการผลิตยา ซึ่งได้รับการรับรองจาก ISO-9002 ทำให้ INAXES ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำระดับโลกมาแล้วมากมาย

สำหรับ INAXES แล้ว ความพึงพอใจของลูกค้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา เราจึงออกแบบให้มีลักษณะพิเศษคือสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะตามความต้องการของลูกค้า, มีขนาดที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์ที่มีความจำเพาะเจาะจง

และยิ่งไปกว่านั้น INAXES ยังออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพื่อให้เหมาะสมและครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าอีกด้วย อุปกรณ์ทุกชิ้นของ TopAir ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสูงสุด เพื่อทำให้ลูกค้าของเราเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด

เรามีนโยบายที่เข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ ดังนั้นอุปกรณ์ของเราทุกชิ้นเราออกแบบอย่างพิถีพิถันที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งผลที่ดีกับอุตสาหกรรมของผู้ใช้มากที่สุด และมีความปลอดภัยมากที่สุด

Visitors: 317,726