บริษัท อินแอกเซส จำกัด เป็นผู้นำ ทางด้านเครื่องมือ และ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ อุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการด้าน Laboratory Engineering ซึ่งได้แก่การออกแบบ วางผัง วางระบบ และรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทั้งหมด โดยมีนโยบายหลัก

 

"Total Solution from your Partner of Success"

 

อินแอกเซส ถือกำเนิดจากการบรรจบกันขององค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และ ด้านวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ ซึ่งได้ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เรียกว่า Laboratory Engineering หรือในชื่อภาษาไทยอาจเรียกว่า วิศวกรรมห้องปฏิบัติการ จากประสบการณ์กว่า 10 ปีของทีมงาน ส่งผลให้อินแอกเซส สามารถให้บริการห้องปฏิบัติการได้อย่างครบวงจร Total Laboratory Solution ตั้งแต่ การให้คำปรึกษา การออกแบบ การสร้าง จนถึง การวางเครื่องมือทั้งหมดของห้องปฏิบัติการ

 

อินแอกเซส มีธุรกิจหลักดังต่อไปนี้

ธุรกิจโครงการ : การให้คำปรึกษา การออกแบบห้องปฎิบัติการ
การสร้างห้องปฎิบัติการ จนถึง การวางเครื่องมือทั้งหมดของห้องปฎิบัติการ

ธุรกิจจำหน่ายสินค้า : เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
คุณภาพสูง และ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และ
อุตสาหกรรม จากบริษัทชั้นนำระดับโลก

 

INAXES is among the leading companies in the field of Analytical Instruments for Industrial Quality Control, Service, and Research Laboratory. With the extensive experience of our team and multi-disciplinary expertise, we had developed a new paradigm of modern-day laboratory setup practice called “Laboratory Engineering”, which is including all aspects of the laboratory design. Layout Designing, Equipment Planning, and Workflow Developing are engineered ahead to ensure the highest performance of the Laboratory according to our basic belief

 

“Total Solution from your Partner of Success”

 

INAXES’ innovation - “Laboratory Engineering” was originated from the right combination of Engineering Practice and Analytical Laboratory Practice. With more than 10 years experience of our team, we can provide all laboratories the “Total Laboratory Solution”, which is ranged from Consulting, Designing, Constructing, to Equipment Supplying.

We provide all laboratories the “Total Laboratory Solution”, on following key business areas;

Project Business: We can provide our laboratory engineering service on Laboratory Design, Workflow Analysis, Turnkey Equipment Package, Laboratory Mechanical and Electrical System, Laboratory Furniture, Laboratory Fume Hood

Product Business: We are a distributor of world class laboratory equipment manufacturers.

Visitors: 304,194