SDI Test Kit

ปกป้อง Membrane ของ RO Plant ด้วย ชุด SDI TEST KIT คุณภาพสูงเป็นประจำ สามารถลดต้นทุนค่า Membrane ได้อย่างมหาศาล

ทำไมต้องใช้ SDI ?

- การวัด SDI เป็นประจำสามารถป้องกันการเสื่อมสภาพของ Membrane และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบน้ำ RO 
- INAXES simple SDI จะช่วยให้การวัดเป็นเรื่องที่ง่าย ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำ และสามารถทำได้บ่อยครั้งเป็นประจำ
- INAXES SDI มีขนาดกะทัดรัดน้ำหนักเบา และใช้แบตเตอรี่ ซึ่งพกพาได้ง่าย เหมาะสำหรับการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาประจำวัน

 

คุณสมบัติ

ทดสอบคุณภาพน้ำ เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของ Membrane การทดสอบ SDI จะเกิดทุกช่วงเวลาที่ 5, 10 และ 15 นาที โดยจะทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างน้ำ 100 มล. และ 500 มล. ซึ่งช่วยให้ได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำ ทำให้เกิดผลดีต่อระบบน้ำ RO ของคุณ 

การใช้ INAXES SDI จะช่วยให้ได้ค่าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ASTM D 4189-95 มากกว่าการทดสอบด้วยมือ  INAXES SDI พกพาได้สะดวก ใช้ตัวกรองเมมเบรนขนาด  47 มม. ที่สามารถช่วยลดต้นทุนที่สิ้นเปลืองลงได้

Visitors: 308,505