Gas Generator

VICI-DBS Gas Generator

Gas Generator คุณภาพสูงสุด จาก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

    Hydrogen Gas Generator

    Nitrogen Gas Generator

    Zero Air GeneratorWhat is Gas Generator

Gas Generator คือ เครื่องมือที่ใช้ผลิตก๊าซที่จำเป็นในการใช้งานสำหรับห้องปฏิบัติการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ประเภทหลักๆคือ Hydrogen Generator, Nitrogen Generator, Zero Air และ Gas Analyzer

Hydrogen Generator และ Nitrogen Generator คือเครื่องมือผลิตก๊าซ Hydrogen และ Nitrogen ที่มีค่าความบริสุทธิ์สูงมาก โดยสามารถให้ก๊าซความบริสุทธิ์มากกว่า 99.9999% ในกระบวนการผลิตก๊าซนี้ใช้เพียงแค่น้ำกลั่นหรือน้ำที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นสารตั้งต้นเพียงเท่านั้นโดยที่ไม่ต้องใช้สารละลายใดๆเลย ก๊าซที่ออกมาสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ก๊าซ H2 และ N2 ในการใช้งานได้เลย โดยที่ไม่ต้องผ่านการกรองใดๆ

Zero Air หรือ Air Purifier คือเครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์ สำหรับห้องทดลองหรืออุตสาหกรรมที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ในการดำเนินงาน ซึ่งการทำงานของเครื่องจะมีลักษณะคล้ายกับ Compressor ตัวเครื่องจะมีการกำจัดความชื้น ก๊าซเสียอย่าง CO, CO2, HC, NOx, SO3 และ O3 ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ


ซึ่งเครื่อง Gas Generator สามารถใช้งานได้กับอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก กิจการพลังงาน อุตสาหกรรมไวน์ อุตสาหกรรมยา และใช้ในการบรรจุหีบห่ออาหาร


Visitors: 163,380